ครอบฟัน เซรามิก สีเหมือนฟัน

เมื่อสูญเสียเนื้อฟันไปจากรอยผุ แตก หัก บิ่น เป็นปริมาณมาก ไม่สามารถบูรณะได้ด้วยการอุดฟันธรรมดาแล้ว ครอบฟันเป็นการรักษาที่ควรทำ ปัจจุบันครอบฟันเซรามิกสีเหมือนฟันมีความแข็งแรงสามารถใช้งานทดแทนฟันธรรมชาติได้ดีทั้งยังผสมผสานเทคโนโลยีดิจิตัลตั้งแต่การสแกนฟันสามมิติ ออกแบบรูปร่างฟันด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการผลิตชิ้นงานด้วยระบบ 3D printing ทำให้ได้งานที่มีคุณภาพ แม่นยำสูงและประหยัดเวลา


(X)