บริการเบิกประกันสังคมไม่ต้องสำรองจ่าย


คนไข้สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมทำฟันที่คลินิกโดยไม่ต้องสำรองจ่าย เพียงยื่นบัตรประชาชนเท่านั้นค่ะ(X)