วีเนียร์เซรามิก (ไม่ใช่คอมโพสิต) 8ซี่ จากปกติซี่ละ 12000 บาท เหลือ 69900 รวม 8ซี่


วีเนียร์เซรามิกสามารถแก้ไขรอยยิ้มได้หลายปัญหาเช่น ปัญหาการเรียงตัวของฟันเล็กน้อย ปัญหารูปร่าง ปัญหาสีของฟัน ดูแลโดยทันตแพทย์มากประสบการณ์และใช้เทคโนโลยีดิจิตัลออกแบบและผลิต จากปกติคุณหมอทำที่ กทม ซี่ละ  12000 แต่พิเศษคุณหมอมาเปิดคลินิกเองที่โคราช เหลือเพียง 69900 บาท เหมา 8 ซี่ ไม่ใช่ราคาคุ้มค่าแต่คุณภาพการรักษาได้มาตรฐาน ทันสมัยอีกด้วย (X)