ใครที่จัดฟันใส Invisalign อยู่ แล้วประสบปัญหาการถอด tray มาฟังหมอาร์มกันค่า

#จัดฟันใสโคราช #Invisalign (X)