หลังจากที่คนไข้เข้ามาปรึกษา ถ่ายรูป สแกนฟัน3 มิติ และเอกซเรย์เรียบร้อยแล้ว ทาง Invisalign จะส่งฟันสามมิติให้กับหมออาร์มเพื่อออกแบบการเคลื่อนฟัน มาดูตัวอย่างขณะที่หมออาร์มออกแบบฟันให้คนไข้กันค่ะ #จัดฟันใสโคราช #Invisalign

(X)