ครอบฟันเซรามิกสีเหมือนฟันระบบดิจิตัล 12000 บาท

ครอบฟันเซรามิกสีเหมือนฟันระบบดิจิตัล 12000 บาท

ครอบฟันเซรามิกสีเหมือนฟันเป็นการรักษาฟันที่สูญเสียเนื้อฟันขาดความแข็งแรง มีโอกาสแตกหักได้ในอนาคต การครอบจะเป็นเป็นเพิ่มความแข็งแรงให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยมีขั้นตอนการทำครอบฟันระบบดิจิตัลดังนี้

1.ทันตแพทย์กรอฟัน

2.ทันตแพทย์สแกนฟันที่กรอด้วยเครื่องสแกนฟันสามมิติ

3.ทันตแพทย์ใส่ครอบฟันชั่วคราวให้คนไข้สามารถกลับไปใช้งานที่บ้านได้

4.ทันตแพทย์ทำการออกแบบรูปร่างครอบฟันในโปรแกรมคอมพิวเตอร์

5.ผลิตชั้นงานด้วยเทคโนโลยี 3D Printing

6.ทันตแพทย์นำชิ้นงานมาใส่ให้คนไข้ 

7.ตรวจเช็คความเรียบร้อย


(X)