จัดฟันใส Invisalign และ ClearCorrect

จัดฟันใส Invisalign และ ClearCorrect

จัดฟันใสโดยหมออาร์มผู้มีประสบการณ์จัดฟันใสมากว่า 9 ปี 

1. S หมายถึงเคสที่สามารถแก้ไขความผิดปกติเพียงแค่การเคลื่อนฟันหน้าเท่านั้น เหมาะกับเคสที่ความผิดปกติไม่มาก เคสที่เคยจัดฟันมาแล้วไม่ใส่รีเทนเนอร์ต้องการเรียงฟันให้เรียบเหมือนเดิม ได้เครื่องมือ 20 ชุด หมออาร์มทำให้อีก 20 ชุดเพื่อเก็บรายละเอียดให้ prefect ไปเลยค่า

2. M คือเคสปานกลาง ได้เครื่องมือ 48 ชุด หมออาร์มทำให้อีก 1 รอบ เพื่อเก็บรายละเอียดให้ perfect ค่ะ

3. L คือเคสยากหมายถึงเคสที่มีความซับซ้อน จำเป็นต้องได้รับการเคลื่อนฟันหลัง หรือจัดฟันร่วมกับการถอนฟัน ทำจนกว่าจะสวยค่ะ หมออาร์มบอกว่าไม่สวยไม่ให้กลับบ้านนะคะ  


(X)